Ylä-Kainuun Tarinakartasto

Ylä-Kainuun Tarinakartasto on Hyrynsalmen kunnan joulukuusta 2009 lokakuuhun 2013 hallinnoima Manner-Suomen maaseudun yleinen kehittämishanke. Yhteistyössä ovat mukana Suomussalmi, Puolanka ja Ristijärvi.

Tarkoituksena on luoda fantasiamaailma Ylä-Kainuun luonnonympäristön, kulttuurimaiseman ja maagisen kansanperinteen pohjalta. Kainuulaiset maisemat visualisoidaan vanhoin valokuvin, autenttisin tarinoin, kuvituksin, sarjakuvin ja kartoin. Kokonaisuus julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Kyseessä on seikkailu, jossa näkymättömät ja hiljaiset maisemat nostetaan näkyviksi. Erityisen arvokkaita ovat sellaiset paikat, joissa yhdistyvät asukkaiden tunnemuistot. Aineisto kerätään kylissä ja metsissä haastatellen sekä arkistoja penkoen. Tärkeimmät arkistot ovat Kainuun kuntien kotiseutuarkistot, Kansanrunousarkisto, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Museovirasto ja Oulun maakunta-arkisto.

Fantasiamaailma on myös retkeilyopas, joka ponnistaa hiljaisuudesta, luonnonrauhasta, kulttuuriperinnöstä ja uniikista elämäntavasta. Teos sisältää liveroolipelin, joka houkuttelee kiertämään 313 tarinallista maastokohdetta. Syntyy älyllinen leikki.

EU ELY Tuki